Vinsamlegast kynnið ykkur nýjustu fréttir vegna COVID-19 veirunnar – fréttirnar eru uppfærðar reglulega. Fara á vef Landlæknisembættisins
 

Offitumeðferð

Meðferðin hentar þeim sem vilja öðlast betri heilsu og líðan og eru tilbúnir til að breyta lífsháttum sínum til langframa. Hún hentar þeim sem glíma við offitu eða hafa langvinna sjúkdóma svo sem sykursýki, glíma við streitu eða þurfa aðstoð við að vinna upp þrek og bæta líkamlegt eða andlegt ástand til dæmis eftir erfið veikindi. Einnig kemur meðferðin þeim að haldi sem vilja bæta lífshætti sína vegna áhættuþátta ýmissa sjúkdóma svo sem þeim sem vilja hætta reykingum.

Hvert er markmið meðferðarinnar?
Markmiðið er heilsuefling. Að efla andlega, líkamlega og félagslega heilsu og auka lífsgæði. Unnið er að því að þátttakendur tileinki sér heilbrigðari lífshætti og séu færir um að gera æskilegar breytingar án tilllits til þyngdartaps. Mikilvægt er að þátttakendur tileinki sér hollt og fjölbreytt mataræði, reglulegar máltíðir og hæfilegar skammtastærðir og að þeir geri hreyfingu að hluta af daglegu lífi, velji sér þá tegund hreyfingar sem best hentar og geti notið þess að stunda hana. Þátttakendur eiga jafnframt að finna þá leið sem best hentar til að draga úr streitu í daglegu lífi, bæta svefn og setja sér markmið og vinna að þeim.

Þjálfun
Einstaklingsmiðuð þjálfun er hluti af meðferðinni og sett er upp áætlun um hreyfingu á meðan á dvöl stendur. Læknir metur þörf til einstaklingsmeðferðar svo sem sjúkraþjálfun, sjúkranudd eða nálastungur. Hópmeðferð getur m.a. falist í göngu úti í náttúrunni, vatnsleikfimi, þjálfun í tækjasal og ýmissi annarri hreyfing svo sem tai chi og jóga.

Önnur meðferð
Þátttakandi getur fengið stuðning til reykleysis, stuðningsviðtöl hjá sálfræðingi eða hjúkrunarfræðingi og viðtöl hjá næringarráðgjafa eftir því sem ástæða þykir til. Slökun og baðmeðferð stendur einnig til boða. Hjá þeim sem glíma við offitu er kennd lystarhygli (appetite awareness training) sem er þjálfun í því að átta sig á tilfinningum um svengd og seddu og forðast öfgar í báðar áttir.

Fræðsla 
Á Heilsustofnun er margþætt fræðsla í boði fyrir gesti. Til meðferðar við svefntruflunum og streitu er boðið upp á fyrirlestra og hópmeðferð í framhaldi til úrlausnar verkefnanna. Einstaklingar eru sérstaklega hvattir til að mæta í eftirtalda fyrirlestra: Hollt mataræði, svefn, gildi þjálfunar, heilbrigt líf- alltaf og forgangsröðun og skipulag. Í síðustu viku dvalar býðst svo aðstoð við að skipuleggja áframhaldandi heilsuáætlun til að viðhalda árangri dvalarinnar.

Hver er lengd meðferðar?
Lengd meðferðar er að öllu jöfnu fjórar vikur. 

Hverjir koma að meðferð? 
Á Heilsustofnun er starfandi þverfaglegt teymi sem í er læknir, hjúkrunarfræðingur, sálfræðingur, næringarrjáðgjafi, sjúkraþjálfari og íþróttakennari. Áhersla er lögð á góða samvinnu þátttakenda og fagaðila að því að undirbúa breytingar á lífsstíl sem nauðsynlegar eru í daglegu lífi til að ná árangri.

 

Læknisfræðilegar meðferðir

Við fáum reglulega reynslusögur frá gestum okkar og hér getur þú séð hvað þeir segja um dvöl sína á Heilsustofnun.

Skoða ummæli