Læknisfræðileg endurhæfing

HVERNIG ER SÓTT UM DVÖL Á HEILSUSTOFNUN

VERÐLISTI FRÁ 1. MAÍ 2023 FYRIR ENDURHÆFINGARDVÖL

Meðferð í læknisfræðilegri endurhæfingu er að lágmarki fjórar vikur og er háð því skilyrði að læknir sendi inn beiðni fyrir dvöl.

Öll íhlutun sem miðar að því að draga úr skerðingu, fötlun og örorku af völdum sjúkdóma og slysa fellur undir læknisfræðilega endurhæfingu. Með læknisfræðilegri endurhæfingu er átt við meðferðir þar sem saman fara félagslegar, læknisfræðilegar, sálfræðilegar og tæknilegar úrlausnir, sem miða að því að einstaklingurinn nái mestri mögulegri færni og lífsgæðum og viðhaldi þeim þegar hann snýr heim. 

Þeir einstaklingar sem koma til endurhæfingar þurfa að hafa:

  • starfræna getu til að hjóla á þrekhjóli og fara í tæki
  • andlegt þrek til að tileinka sér tilsögn og fræðslu
  • hjarta-, æða- eða lungnasjúkdóm sem þarf að fylgjast með
  • löngun og vilja til að taka þátt

Geðendurhæfing

Meðferð í geðendurhæfingu hentar einstaklingum með þunglyndi eða kvíða, einnig einstaklingum sem glíma við lífskreppur eftir áföll svo sem skilnað, sjúkdóma, atvinnumissi, ástvinamissi, fjölskylduátök eða fjölskylduvandamál. Meðferðin gæti einnig hentað þeim sem þurfa aðstoð sem brú milli sjúkrahúsdvalar og heimferðar.

Gigtarendurhæfing

Meðferðin hentar einstaklingum með skerta færni og/eða lífsgæði vegna gigtarsjúkdóms. Boðið er uppá einstaklingsbundna gigtarendurhæfingu, fjölbreytta hreyfingu, slökun og fræðslu um hollar neysluvenjur og heilbrigðan lífsstíl.

Hvert er markmið meðferðarinnar?
Markmið meðferðarinnar er að auka líkamlega færni og þrek, draga úr verkjum og bæta andlega líðan. Einnig að auka hæfni til að lifa sem eðlilegustu lífi og auka lífsgæði. Veittur er stuðningur til varanlegra lífsstílsbreytinga og hvatning til sjálfshjálpar.

Þjálfun 
Líkamsþjálfun er mikilvægur hluti gigtarendurhæfingar. Þjálfun er sniðin að þörfum hvers og eins ýmist sem einstaklingsmeðferð eða hópmeðferð. Algengt er að þátttakendur stundi vatnsleikfimi eða leikfimi af ýmsum toga, æfingar í tækjum, göngur, heilsuböð og slökun. Læknir metur þörf fyrir sjúkraþjálfun, sjúkranudd, nálastungur, vaxmeðferð og leirmeðferð.

Önnur meðferð
Þátttakandi getur fengið stuðning til reykleysis, stuðningsviðtöl hjá sálfræðingi eða hjúkrunarfræðingi og viðtöl hjá næringarráðgjafa eftir því sem ástæða þykir til.

Fræðsla
Á Heilsustofnun er margþætt fræðsla í boði fyrir gesti. Þar á meðal er fræðsla um eðli sjúkdóma og þætti sem geta bætt líðan og aukið færni. Einstaklingar eru sérstaklega hvattir til að mæta í eftirtalda fyrirlestra: Færni og heilsa, hollt mataræði, svefn, gildi þjálfunar, heilbrigt líf - alltaf og forgangsröðun og skipulag. Í síðustu viku dvalar býðst svo aðstoð við að skipuleggja áframhaldandi heilsuáætlun til að viðhalda árangri dvalarinnar.

Hver er lengd meðferðar?
Lengd meðferðar er að öllu jöfnu fjórar vikur.  

Hverjir koma að meðferð?
Á Heilsustofnun er starfandi þverfaglegt teymi sem í er læknir, sálfræðingar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfari, næringarfræðingur, sjúkranuddari og íþróttakennari sem vinna í góðri samvinnu við gesti.

 

 

Krabbameinsendurhæfing

Meðferðin hentar þeim sem vilja öðlast aukinn styrk, betri heilsu og bætta líðan í kjölfar krabbameinsmeðferðar, eða á milli meðferða.

Öldrunarendurhæfing 

Meðferð í öldrunarendurhæfingu er fyrir eldri einstaklinga sem hafa andlegt og líkamlegt þrek til að taka þátt í virkri meðferð í hóp.